Sut i Galw Allan Tîm Achub Ogofau De a Chanolbarth Cymrumewn Argyfwng

1 - Deialwch 999 (neu 112)

2 - Gofynnwch am y HEDDLU (Mae rhai galwadau ffonau symudol dargyfeirio i Ganolfan Alwadau Genedlaethol, efallai y bydd rhaid i chi ofyn am Wasanaeth yr Heddlu perthnasol Mae'r rhan fwyaf o'n ogofâu yn y Gwent neu Dyfed-Powys ardaloedd.)

3 - Yna, gofynnwch am ACHUB OGOF

4 - Byddwch yn barod i roi cymaint o wybodaeth â phosibl am leoliad yr ogof, y ogofawyr dan sylw a'r anafiadau.

5 - AROS GAN Y FFÔN - Os ydych yn defnyddio ffôn symudol, sicrhau eich bod yn parhau i fod mewn ardal lle mae derbyniad da!

6 - Achub Ogof Warden bydd eich ffonio yn ôl am fwy o fanylion