Codi Arian TAODCC

Mae cynnal gallu Cave Achub effeithiol bob amser wedi bod yn her i ni ogofawyr, lleiaf oherwydd yr angen i godi arian ar gyfer offer. Mae'r TAODCC wedi offer yn drefnus, yn barod i gael eu rhoi i ddefnydd ar fyr rybudd, ac eitemau pellach a neilltuwyd at ddibenion hyfforddi. Mae gennym hefyd Ambiwlans Landrover. Cadw hyn i gyd yn gyfredol ac mewn cyflwr diogel a derbyniol wedi cael ei ariannu am nifer o flynyddoedd yn bennaf drwy ymdrechion aelodau'r tîm. Partïon yn CODC, arwerthiannau, presenoldeb mewn sioeau a digwyddiadau achlysurol eraill wedi cadw incwm cymedrol sy'n llifo.

Fel sefydliad gwirfoddol sy'n gweithio ar ran yr Heddlu, yr ydym yn derbyn unrhyw arian o unrhyw fath. Mae'r holl incwm yn cael ei gyrraedd naill ai trwy roddion, digwyddiadau codi arian a mentrau neu drwy wneud cais am grantiau. Rydym wedi bod yn ddiweddar llwyddo i gael cyllid gan y Swyddfa Gymreig ar ffurf grant a roddwyd trwy Gyfrwng y Chwilio ac Achub De Cymru yn ogystal â derbyn cymorth drwy Sportlot, cangen cyllid y Cyngor Chwaraeon Cymru


Yn ogystal â rhoi arian yn uniongyrchol i mewn i'r blychau rhodd yn Clwb Ogofeydd De Cymru , Dan-yr-Ogof, tafarndai lleol a lleoliadau eraill, gallwch: -

Post siec yn uniongyrchol i'r Trysorydd - defnyddiwch y Link Cysylltiadau ar y chwith
Cyfrannwch trwy eich clwb ogofa yn flynyddol gyda eich tanysgrifiad - Ewch i weld eich trysorydd clwb am fanylion
Sefydlu archeb sefydlog i roi swm rheolaidd - Cysylltwch â'r Trysorydd am fanylion

ddiogel ar-lein ddiogel ar-lein drwy Paypal


Hefyd, peidiwch ag anghofio, os ydych yn drethdalwr, lenwi ffurflen rhodd gymorth pan fyddwch yn gwneud cyfraniad. Mae'r rhain ar gael gan Reolwr y Trysorydd neu Codi Arian.

Rydym yn gwerthfawrogi pob rhodd a wnaed, ni waeth pa mor fach neu fawr.