A adwaenid gynt fel Tîm Achub Gorllewin Aberhonddu Ogof, y Tîm Achub Ogofau De a Chanolbarth Cymru yn elusen gofrestredig (No.1016463) a gafodd ei sefydlu'n wreiddiol yn 1946 i gefnogi ogofawyr archwilio ogofâu y Cymoedd Abertawe a Chastell-nedd. Ers hynny, gyda'r darganfyddiad o systemau ogofâu pwysig ar draws De Cymru, ardal y tîm cyfrifoldeb wedi ehangu'n ddramatig, fel y gwelir yn y map sy'n cyd-fynd.

Mae rôl y tîm wedi esblygu hefyd. O fod bron yn estyniad o'r clwb ogofa lleol yn y 1940au a'r 50au, SMWCRT bellach yn ymateb i ystod eang o ddigwyddiadau ar ran o dair Heddluoedd a dau Brigadau Tân. Yn y blynyddoedd diwethaf, yn bresennol yn y digwyddiadau, yn ogystal ag Ogof traddodiadol Achub, wedi cynnwys Digwyddiadau Traffig y Ffyrdd, Achub Anifeiliaid, darparu cymorth technegol i'r Timau Achub Mynydd a hyd yn oed cynorthwyo Heddlu wrth chwilio am arf llofruddiaeth.