"The Way Out"

Mae'r cyfnodolyn swyddogol y Tîm Achub Ogof De a Chanolbarth CymruCyhoeddwyd gyntaf yn 1997, "The Way Out" sylw at nodweddion popeth o alw adroddiadau ac ymarferion hyfforddi i ystadegau a dibwys. "The Way Out" yn ddiddorol ei ddarllen difyr ar gyfer y rhai sy'n ymwneud ag achub ogof neu dim ond ddiddordeb pasio. Pan gyhoeddwyd yn gyntaf, yr oedd wedi'i gynllunio i fod yn cyhoeddiad chwarterol. Yn awr, 13 oed, ac 11 materion yn ddiweddarach, mae'n bosibl disgrifio orau fel cylchgrawn! Serch hynny, mae'n cynnig golwg werthfawr ar hanes o dechnegau Achub offer Cave a. Y Ffordd Allan i raddau helaeth wedi cael ei disodli gan y newydd, yn fwy rhyngweithiol, gwefan.

Defnyddiwch y ddewislen ar y chwith i ddewis mater i ddarllen.


"The Way Out" nad yw wedi cael ei chyfieithu eto a dim ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd.